Werkwijze

Intake
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken waaraan de cliënt met mijn hulp wil werken en wanneer de doelstelling van de therapie volgens de cliënt bereikt zal zijn. Vervolgens wordt in overleg met de cliënt vastgesteld met welke behandelmethode het beoogde doel het best kan worden bereikt. Tevens vraag ik of de cliënt bij de (huis)arts is geweest om in ieder geval medische oorzaken uit te sluiten. Ook meld ik dat ik, evenals de huisarts, geheimhoudingsplicht heb: van hetgeen wordt besproken komt niets zonder toestemming van de cliënt naar buiten.

Sessie
De eerste vraag tijdens een vervolgsessie is natuurlijk altijd: Hoe is het? Hoe is het gegaan? Daarna wordt er gewerkt aan waarvoor de cliënt zich bij mij heeft gemeld.

Evaluatie momenten
Regelmatig is er een korte (tussen) evaluatie: zitten we op het goede spoor?

Mijn werkstijl kenmerkt zich door:

  • Humor (ook lachen moet kunnen) en verantwoordelijkheidsbesef
  • Invoelingsvermogen en compassie
  • Improvisatietalent en veelzijdigheid
  • Flexibiliteit en doelgerichtheid
  • Deskundigheid en ervaring
  • Intuïtie en gedegen scholing

Fietsend tegen de wind in kun je wel eens vergeten waarom het wiel is uitgevonden…