Hypnotherapie

Werken aan je zelf werkt bevrijdend! Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken en vormen van hypnotherapie zoals Regressie, Reïncarnatie, N.L.P., R.E.T., E.M.D.R., Mindfulness, Imaginatie, Helende Reis, Zielsregressie, Stress & Burnout, etc.

Wat is hypnotherapie?
Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aan dacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Bij een goede motivatie en inzet worden vaak op korte termijn al positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld. De werkzaamheid van andere vormen van therapie kan vaak worden versterkt wanneer zij wordt gecombineerd met hypnotherapie.

Waarvoor hypnotherapie?
Hypnotherapie geeft je de mogelijkheid om in korte tijd een probleem dat al jaren speelt op te lossen. Juist door gebruik te maken van trance kun je doordringen in de diepere lagen van de geest om daar het probleem aan te pakken. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van je eigen hulpbronnen die je al van nature hebt, maar waar je op bewust niveau niet zo snel bij kunt.

Hypnotherapie behandelt niet de klacht maar de oorzaak!

Hypnotherapie kan voor zeer veel uiteenlopende doelen worden gebruikt:

 • omgaan met spanningen oplossen van psychische problemen (nervositeit, angsten en fobieën)
 • verwerken van trauma·s, afleren van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld verslavingen)
 • oplossen van slaapproblemen (slapeloosheid, nare dromen)
 • verhelpen van faalangst (bij voorbeeld examenvrees)
 • oplossen van psychosomatische klachten (hyperventilatie, maag- en darmklachten)
 • oplossen van seksuele problemen
 • opheffen of verzachten van allerlei lichamelijke klachten
 • versterken en versnellen van genezingsprocessen
 • opheffen of verzachten van pijn
 • verbeteren van concentratie en geheugen (studie-, werk-, sportprestatie)
 • trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden
 • inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
 • buren out etc.
 • spirituele groei

Is hypnotherapie een alternatieve geneeswijze?
Hypnotherapie mag nooit gezien worden als een vervanging van goede medische zorg, daarom kan hypnotherapie niet als alternatief bestempeld worden. Wel kan hypnotherapie beschouwd worden als een additieve, aanvullende zorg. Als gelijkwaardige partner van de reguliere medische zorg, zal het samengaan van deze twee meer en meer cliënten kunnen helpen.

Waar vind je een goede hypnotherapeut?
De Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten® (NBVH) is de beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten. De leden van de NBVH zijn gedegen opgeleide therapeuten. Een grote mate van kennis, vaardigheid en cliëntgerichtheid zijn de belangrijkste eisen die de NBVH aan haar leden stelt. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Kies je voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kies je voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau.

Een aangesloten hypnotherapeut is herkenbaar aan het NBVH registratiecertificaat en een muurschild.

Klik op de onderstaande logo’s voor meer zakelijke info over mij.