Denkbeelden

Over Hypnose heeft iedereen wel een bepaalde voorstelling.
Soms wordt dit denkbeeld gevormd door het kijken naar al dan niet befaamde illusionisten in hocus pocus-achtige televisie uitzendingen, maar ook binnen de familie en kennissen kring worden soms onjuiste denkbeelden over hypnose als vaststaande feiten gepresenteerd, waardoor uiteraard een verkeerd beeld over hypnose wordt gevormd.
Enkele van deze denkbeelden en de mening van een hypnotherapeut daarover zijn:

Hypnose is hetzelfde als slaap.
Onjuist, Hypnose is een vorm van verhoogde concentratie die het geheugen verbeterd.

Je moet in trance geloven anders werkt het niet
Niet waar. Zelfs mensen die er niet in geloven kunnen in trance gaan. Voorwaarde is wel dat de persoon meewerkt aan de ontspanning en concentratie.

Als je onder hypnose bent dan doe je dingen of je zegt dingen die je eigenlijk niet wilt?
Onzin! Dit beeld wordt ten onrechte en om sensatie redenen gesuggereerd in griezelfilms, stripverhalen en theaterhypnose.

Het is mogelijk dat je niet meer bijkomt uit hypnose.
Niet waar! Zowel op eigen initiatief als op verzoek van de therapeut komt iedereen zelfstandig terug in het ‘hier en nu’!

Hypnose behoort tot het occulte en is pure magie!
Dit echt onzin! Door bepaalde sekten wordt dit vooroordeel in stand gehouden. Echter niets is minder waar, er wordt geen gebruik gemaakt van toverformules of bezweringen. De basis is een toestand van ontspanning waarin iemand zichzelf brengt. Je blijft bij bewustzijn! Doordat je je concentreert op je binnenwereld of gewoon aan prettige dingen denkt, laat je de omgeving even voor wat hij is. En trouwens …. iedereen kan het op een goed opleidingsinstituut leren!

Hypnose is gevaarlijk!
Nee hoor, ook dit is onzin, mits…er op gelet wordt dat de therapeut voldoende (hypno-) therapeutische scholing en kennis heeft.

Een garantie daarvoor is het lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging zoals de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten®).

Door hypnose kan men wonderprestaties verrichten.
Nee hoor, dit is echt niet waar! Geen enkel mens kan 500 kilo optillen als hij dat zonder trance ook niet kan.

Door toneelhypnose ben je in 1x van je verslaving af
Jammer genoeg helaas onjuist! Het beëindigen van een lastige gewoonte zoals een verslaving, vereist een flinke dosis motivatie en doorzetting. Hypnotherapie is bij het nagestreefde doel een prettig en krachtig hulpmiddel.

Met hypnose kan je de waarheid achterhalen
Onjuist. Hypnose is niet een soort leugendetector en is dan ook niet bedoeld voor justitiële doeleinden. Dit beeld wordt uit romantische en sensatie overwegingen in stand gehouden door films en romans.

Hypnose staat heel erg ver van me af.
Dat denkt u misschien, maar het is niet waar…..
Iedereen ervaart dagelijks tal van momenten waarin men even weg is uit het hier en nu, bijvoorbeeld door dagdromen, het lezen van een spannend boek of het kijken naar een spannende film. Tijdens het autorijden of in het openbaar vervoer heeft u misschien wel eens gemerkt dat u al verder was dan u dacht! Ook dit is een vorm van trance.

Hypnotherapie en hypnose worden in de gezondheidszorg onder andere toegepast door medische specialisten zoals chirurgen, radiologen, artsen en tandartsen.
In de geestelijke gezondheidszorg maken o.a. psychiaters en psychologen veelvuldig gebruik van deze technieken.

De hypnotherapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met deze technieken. Meer en meer werken hypnotherapeuten samen met medisch specialisten.