Rita Boontjes, Hypnotherapeut te Hellevoetsluis / Voorne-Putten

Hypnotherapie is een kortdurende, effectieve therapie die oude, vaak onbewuste belemmeringen, inprentingen en overtuigingen opspoort en opruimt.
De daardoor ontstane ruimte, inzicht en zelfbewustzijn wordt volledig benut om uw doelen te bereiken en uw toekomst vorm te geven.
Met hypnotherapie kunt u pijn en andere fysieke belemmeringen positief beïnvloeden.

Om maatwerk te kunnen leveren heb ik me verder bekwaamd in diverse aanvullende en krachtig doorwerkende methoden, zoals: Mindfulness, N.L.P., Regressie- en Reïncarnatietherapie, Healing, R.E.T., Focussen, Zielsregressie, E.M.D.R., Gedachtenveldtherapie, De Helende Reis (The Journey) en Beperkende Banden & Patronen verbreken.

Een erkend hypnotherapeut is herkenbaar aan de NBVH/RBCZ muurschilden en licenties.
De NBVH toetst en bewaakt de kwaliteit van de hypnotherapeut, de RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
Voor meer informatie: klik op onderstaande logo’s.