N.L.P.

Bereiken is belangrijker dan begrijpen.

Neuro Linguïstisch Program is een vooral praktische en doelgerichte benadering van alles wat met therapie en communicatie te maken heeft en geeft dat weer op een eenvoudige, overzichtelijke en vaak schematische wijze.
Het verschaft duidelijke richtlijnen met betrekking tot:

 • het verzamelen van informatie over de huidige situatie
 • het gewenste doel
 • het formuleren van oplossingen

N.L.P. voorziet in duidelijke oefeningen om uw doelstelling te kunnen bereiken
Kijk alleen naar het heden, blijf niet hangen in het verleden en laat de toekomst je een zorg zijn!
Ons is alles gegeven wat we nodig hebben om gelukkig te zijn, OOK NU!

De aannames waarop N.L.P. is gebaseerd en de wisselwerking tussen deze ideeën zijn zeer inspirerend. De aannames betreffen de menselijke ervaring, menselijke communicatie en verandering:

 • De kaart is niet het gebied
 • Je organiseert je zintuiglijke weergave door middel van taal.
 • Generalisaties zijn leugens.
 • Ieder wereldmodel is uniek.
 • Beperkingen en mogelijkheden liggen in het wereldmodel.
 • De mens heeft vrijheid van conclusie.
 • Nut is soms belangrijker dan waarheid.
 • De wereld wordt zintuiglijk weergegeven.
 • De ervaring heeft structuur.
 • De belangrijkste informatie is non verbaal.
 • In communicatie bestaat geen mislukking, alleen feedback.
 • Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid.
 • De betekenis van een boodschap is de reactie die zij oproept.
 • Een individu is een samenwerkingsverband van gedeelten.
 • Meer keuze geeft een effectiever model.
 • Mensen hebben noodzakelijke hulpbronnen in zich.
 • Het onbewuste is belangrijk.
 • Kunnen is een kwestie van structuur.
 • Ieder gedrag heeft een positieve bedoeling.

Iedereen schept zijn eigen werkelijkheid!

Het gaat te ver om alle N.L.P. interventie technieken die mij aanspreken nu op te noemen.
Deze rijkdom aan technieken levert een bijna onuitputtelijke hoeveelheid keuze- en combinatie mogelijkheden op, waarbij het onderbewuste een zeer belangrijke rol speelt.
Het meest effectief is een combinatie die de volgende facetten aan bod laten komen:

 • het lijfelijk gevoel
 • beelden of symbolisaties,
 • emoties en situaties uit het verleden, het heden en de toekomst.

N.L.P. geeft u meer inzicht in wie u werkelijk bent.