Gedachtenveldtherapie

Wat is Gedachtenveldtherapie?
Gedachtenveldtherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van het meridianensysteem om stress te neutraliseren. Het is gebleken dat spanning oplost als men tijdens het ervaren van de spanning de handen op elkaar legt en dan op het hart houdt.
De methode is een combinatie van EFT (Emotional Freedom Technique), TFT (Thought Field Therapy), HAT (Heart Assisted Therapy) en EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing).

Hoe werkt Gedachtenveldtherapie?
Een cliënt denkt aan de stressvolle situatie of herinnering (=gedachteveld). Dit veroorzaakt spanning in het lichaam. Dan legt de cliënt de handen op zijn hart en ademt ondanks de spanning rustig in en uit. De spanning zal minder worden. Over het algemeen is het binnen enkele minuten rustig. De cliënt kan dan aan de stressvolle herinnering denken, zonder dat het lichaam reageert met spanning. Het om de beurt activeren van de hersenhelften terwijl men aan de herinnering denkt (nu zonder de stressreactie) zorgt er voor dat het blijvend veranderd is. Dit activeren geschiedt door oogbewegingen, neuriën en tellen. Men weet nog hoe het voelde, maar kan het niet meer oproepen.

Waarom Gedachtenveldtherapie?
Gedachtenveldtherapie is een zeer cliëntvriendelijke methode die snel doordringt tot de kern van een probleem. Een cliënt krijgt inzicht in de oorzaak van zijn negatieve gevoel dat samenhangt met de reactie op een bepaalde situatie. De situatie kan hij niet veranderen maar wel zijn gevoelsreactie. De methode van Gedachtenveldtherapie laat een cliënt maar enkele minuten in het negatieve spanningsgevoel komen en dan zwakt het af. Het toepassen van een kort protocol zorgt voor een blijvend effect. De cliënt kan de methode vrij eenvoudig zelf toe leren passen waardoor zijn zelfredzaamheid vergroot wordt.

Wanneer Gedachtenveldtherapie?
Bij alles wat spanning of angst oproept.
Belangrijk daarbij is de vraag, waarom het deze reactie oproept. Als de oorzaak begrepen wordt, dan mag de spanningsreactie weg.

Voordelen van Gedachtenveldtherapie
Snel en effectief met blijvend resultaat. De cliënt hoeft het gebeurde niet te herbeleven, alleen de herinnering in gedachten op te roepen (=gedachteveld).

Behandelvoorbeeld:
Iemand weet dat een opmerking ooit door zijn vader gedaan, bijvoorbeeld: “dat wordt nooit wat met jou” niet meer van toepassing is in zijn volwassen leven. Hij heeft bewezen dat hij wel wat is geworden. Toch laat het hem emotioneel niet los. Zijn verstand zegt, laat los, maar zijn gevoel volgt niet. Dit dilemma komt bij veel mensen voor. Het verstand is niet in overeenstemming met het gevoel. Er blijft een signaal afgegeven worden dat niet meer gewenst is, bijvoorbeeld faalangst, onzekerheid of perfectionisme. Gedachtenveldtherapie kan deze ongewenste reactie op een herinnering of inprenting neutraliseren.

Een trauma, kort of lang geleden, kan met deze methode ook zeer effectief behandeld worden.