Rita Boontjes, Hypnotherapeut te Hellevoetsluis / Voorne-Putten

Hypnotherapie is een kortdurende, effectieve therapie die oude, vaak onbewuste belemmeringen, inprentingen en overtuigingen opspoort en opruimt.
De daardoor ontstane ruimte, inzicht en zelfbewustzijn wordt volledig benut om uw doelen te bereiken en uw toekomst vorm te geven.
Met hypnotherapie kunt u pijn en andere fysieke belemmeringen positief beïnvloeden.

Om maatwerk te kunnen leveren heb ik me verder bekwaamd in diverse aanvullende en krachtig doorwerkende methoden, zoals: Mindfulness, N.L.P., Regressie- en Reïncarnatietherapie, Healing, R.E.T., Focussen, Zielsregressie, E.M.D.R., Gedachtenveldtherapie, De Helende Reis (The Journey) en Beperkende Banden & Patronen verbreken.

Ook geef ik regelmatig cursussen in Universal White Time Healing (UWTH), Aura- en Chakra Healing, Mindfulness en Reiki.

Een aangesloten hypnotherapeut is herkenbaar aan het NBVH registratiecertificaat en een muurschild.

De NBVH toetst en bewaakt de kwaliteit van deze hypnotherapeuten. Via de koepelorganisatie RBCZ valt de therapeut onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

NBVH Logo RBCZ Logo